سالن عروس بانوی خلیج

سالن عروس بانوی خلیج

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

دکلوره

دکلوره

مشتری ما

مشتری ما

طرح سفارشی مشتری

طرح سفارشی مشتری

رنگ رژ تیره

رنگ رژ تیره

عجب رنگی شد

عجب رنگی شد

طرح های ناحن جدید

طرح های ناحن جدید

طراحی ناخن

طراحی ناخن

هایلایت دسته ای

هایلایت دسته ای

اصلاح ابرو

اصلاح ابرو

نمونه رنگ رژ

نمونه رنگ رژ

نمونه خط چشم

نمونه خط چشم

موی بلند ! خوب یا بد ؟

موی بلند ! خوب یا بد ؟

روند ترمیم ابرو

روند ترمیم ابرو

زیبایی و مرتب بودن ابرو

زیبایی و مرتب بودن ابرو

طراحی ناخن مصنوعی

طراحی ناخن مصنوعی

اصلاح ابرو

اصلاح ابرو

مجلسی شیک

مجلسی شیک

تتوی ابرو

تتوی ابرو

مانیکور ساده

مانیکور ساده

آرزوی همه خخخخ

آرزوی همه خخخخ

اصلاح ابرو ( ساده )

اصلاح ابرو ( ساده )

درست ریمل بزندی !!

درست ریمل بزندی !!

طراحی ناخن جدید شیشه ای

طراحی ناخن جدید شیشه ای

طراحی ناخن

طراحی ناخن

در حال رنگ کردن

در حال رنگ کردن

در حال رنگ کردن ( حرفه ای )

در حال رنگ کردن ( حرفه ای )

مدل با حلقه های درشت

مدل با حلقه های درشت

خاص و زیبا

خاص و زیبا

مدل مو  وایکینگ بسته

مدل مو وایکینگ بسته

بافت زنجیر زیبا

بافت زنجیر زیبا

ژورنال های 2020

ژورنال های 2020

شینیون بسته

شینیون بسته

رنگ فانتزی

رنگ فانتزی

رنگ های خاص

رنگ های خاص

رنگ های خاص

رنگ های خاص

رنگ های خاص

رنگ های خاص

mona__beauty__home

mona__beauty__home

دقت در کار

دقت در کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

سایه

سایه

سایه قلبی

سایه قلبی

خط چشم

خط چشم

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

مدل بافت

مدل بافت

مدل بافت

مدل بافت

مدل بافت

مدل بافت

مدل شنیون

مدل شنیون

مدل شنیون

مدل شنیون

بافت مو

بافت مو

مدل بافت

مدل بافت

مدل بافت

مدل بافت

نمونه کار

مدل بافت

مدل بافت

بافت تل

بافت تل

مدل بافت مو پاپیونی

مدل بافت مو پاپیونی

مدل موی بسته

مدل موی بسته