تبلیغات تصویری در اوک بانو

هنر خود را به تصویر بکشید

شما آرایشگران عزیز می توانید ویدئو تبلیغاتی از کسب و کار و سالن زیبایی خود را برای تبلیغات با هزینه اندک در صفحه نخست قرار دهید تا سایر کاربران تماشا کنند نرم افزار اوکی بانو قادر خواهد بود برای هر منطقه ویدئو های جداگانه نمایش دهد

بنا به درخواست شما ویدئوی شما در یک یا چند منطقه با انتخاب خود شما نمایش داده می شود
هزینه بر اساس تعداد مناطق و زمان نمایش محاسبه خواهد شد

هزینه یک ماه تبلیغات در منطقه خود شما 200 هزار تومان می باشد این ویدئو در صفحه اول اوکی بانو نمایش داده می شود
هزینه مناطق بعدی 100 هزار تومان در ماه می باشد

با توجه به محدودیت نمایش یک ویدئو در هر منطقه ، نمایش به صورت لیست رزرو می باشد و باید از قبل رزرو کنید

برای رزرو تبلیغات باید با واحد پشتیباتی از طریق نرم افزار تلگرام که در بخش پشتیبانی شماره ان موجود می باشد اقدام نمایید تا همکاران ما شما را برای تهیه ویدئو و شرایط نمایش راهنمایی نمایند